Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Sektor prywatny w ochronie infrastruktury państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Agencje ochrony osób i mienia
  • Infrastruktura narodowa
Pages (from - to)

153 - 190

Book

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej . T. 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków

Points of MNiSW / chapter

20