Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja szkolenia obronnego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Przygotowania obronne
  • Szkolenie
Pages (from - to)

41 - 49

Book

Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0