Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Women, peace and security – feminizacja bezpieczeństwa a prawa kobiet we współczesnych misjach i operacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kobieta
  • Kobiety (żołnierze)
  • Prawa kobiet
Pages (from - to)

779 - 792

Book

Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0