Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Women, peace and security – feminizacja bezpieczeństwa a prawa kobiet we współczesnych misjach i operacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kobieta
  • Kobiety (żołnierze)
  • Prawa kobiet
Pages (from - to)

779 - 792

Book

Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 1

Ministry points / chapter

20.0