Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Women, peace and security – feminizacja bezpieczeństwa a prawa kobiet we współczesnych misjach i operacjach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kobieta
  • Kobiety (żołnierze)
  • Prawa kobiet
Strony (od-do)

779 - 792

Książka

Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0