Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ocena procesu zzl : perspektywa oficerów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ankieta
  • Kompetencje zawodowe
  • Wojsko
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

54 - 69

Book

Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0