Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Podsumowanie praktycznego wykorzystania kompetencji w procesie personalnym w SZ

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Żołnierze służby zawodowej
Pages (from - to)

53 - 54

Book

Potencjał kompetencyjny Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.8.0