Processing may take a few seconds...

Article


Title

The fifth dimension of war : cyberspace : how to secure this area : the approach of selected states and international organizations to cybersecurity

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Piąty wymiar wojny : cyberprzestrzeń. Jak zabezpieczyć ten obszar : podejście wybranych państw i organizacji międzynarodowych do cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Journal year: 2018 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • Chiny
 • Cyberprzestępczość
 • Cyberterroryzm
 • Europa
 • Internet
 • Korea Północna
 • NATO
 • Polityka
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Walka informacyjna
EN
 • European Union Agency for Cybersecurity
 • China
 • Cybersecurity
 • Cyberspace
 • Cyberterrorism
 • Europe
 • Internet
 • Information attack
 • North Korea
 • Russia
 • United States of America
Abstract

EN Cyberspace is a fifth dimension of war. As the Internet grows the cyber activity is growing as well. Nowadays it is used for political and economic reasons as a pressure tool on countries. Therefore to secure the cyberspace is a growing issue. It has become important due to the more and more frequent examples of activity in cyberspace. The growing activity is unfortunately focused on cyber-terrorism, cyber-espionage, cyber hacktivist and more. To make it more complicated cyberspace is the place of almost full anonymity and it is hard to proof the guilty of the exact group or person. That is why international organizations like NATO, ENISA, and whole countries are building its abilities to act in cyberspace. Some of them are willing to act only to protect themselves but other are officially declaring also offensive activities. This article is a presentation of current trends in cyberspace in some of the biggest players in it.(original abstract)

PL Cyberprzestrzeń jest piątym wymiarem wojny. Wraz z rozwojem Internetu rośnie także aktywność w cyberprzestrzeni. Obecnie ten wymiar działań jest wykorzystywany ze względów politycznych i ekonomicznych jako narzędzie nacisku na państwa, dlatego zabezpieczanie cyberprzestrzeni staje się coraz większym problemem i coraz silniejszą potrzebą. Jest to ważne z uwagi na coraz więcej przykładów "zorganizowanej" działalności w cyberprzestrzeni, która koncentruje się głównie na cyberterroryzmie, cyberszpiegostwie i cyberatakach. Zabezpieczenie cyberprzestrzeni jest o tyle skomplikowane, że jest ona miejscem niemal pełnej anonimowości i trudno jest udowodnić (w przypadku działań specjalistów z tej dziedziny) winę konkretnej grupie lub osobie. Z tego powodu organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, ENISA, a także całe państwa, przygotowują się do działania w cyberprzestrzeni. Niektóre z nich ograniczają się tylko do ochrony swoich zasobów w cyberprzestrzeni przed potencjalnymi intruzami, inne zaś oficjalnie deklarują, poza wspomnianą obroną, również działania prewencyjne w cyberprzestrzeni. Artykuł ten prezentuje aktualne trendy w cyberprzestrzeni u niektórych z "największych graczy" w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Pages (from - to)

63 - 84

DOI

10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0083.05

URL

https://papers.wsb.poznan.pl/node/1247?language=en

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 83-84. Streszczenie w języku polskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon