Processing may take a few seconds...

Article

Title

The fifth dimension of war : cyberspace : how to secure this area : the approach of selected states and international organizations to cybersecurity

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

PL Piąty wymiar wojny : cyberprzestrzeń. Jak zabezpieczyć ten obszar: podejście wybranych państw i organizacji międzynarodowych do cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Journal year: 2018 | Journal number: nr 6

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • Chiny
 • Cyberprzestępczość
 • Cyberterroryzm
 • Europa
 • Internet
 • Korea Północna
 • NATO
 • Polityka
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Walka informacyjna
EN
 • European Union Agency for Cybersecurity
 • China
 • Cybersecurity
 • Cyberspace
 • Cyberterrorism
 • Europe
 • Internet
 • Information attack
 • North Korea
 • Russia
 • United States of America
Pages (from - to)

63 - 84

DOI

10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0083.05

URL

https://papers.wsb.poznan.pl/node/1247?language=en

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 83-84. Streszczenie w języku polskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon