Processing may take a few seconds...

Article


Title

E-learning w edukacji akademickiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN E-learning in academic education

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • E-learning
  • Nauczanie
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

411 - 423

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_3_2018_ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_-_druk_ostateczny.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 422-423. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0