Processing may take a few seconds...

Article


Title

Military Education in the Russian Federation

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Published in

Kultura i Edukacja

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (114)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Przysposobienie obronne
  • Rosja
Pages (from - to)

140 - 149

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 148-149.

Points of MNiSW / journal

12.0