Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza porównawcza postępowań przetargowych realizowanych przez rejonowe zarządy infrastruktury na rzecz jednostek wojskowych znajdujących się na obszarze ich administrowania na przykładzie RZI Bydgoszcz i Olsztyn w latach 2014-2017

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
  • Infrastruktura wojskowa
  • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Jednostki wojskowe
  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Przetarg publiczny
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Bydgoszcz)
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Olsztyn)
  • Wojsko Polskie (1944- )
Strony (od-do)

146 - 158

Uwagi

Bibliografia na stronie 158.

Książka

Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro

Zaprezentowany na

VIII Konferencja doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 26.05.2018, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0