Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Analiza porównawcza postępowań przetargowych realizowanych przez rejonowe zarządy infrastruktury na rzecz jednostek wojskowych znajdujących się na obszarze ich administrowania na przykładzie RZI Bydgoszcz i Olsztyn w latach 2014-2017

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
  • Infrastruktura wojskowa
  • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Jednostki wojskowe
  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Przetarg publiczny
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Bydgoszcz)
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Olsztyn)
  • Wojsko Polskie (1944- )
Strony (od-do)

146 - 158

Uwagi

Bibliografia na stronie 158.

Książka

Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro

Zaprezentowany na

VIII Konferencja doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 26.05.2018, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0