Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza porównawcza postępowań przetargowych realizowanych przez rejonowe zarządy infrastruktury na rzecz jednostek wojskowych znajdujących się na obszarze ich administrowania na przykładzie RZI Bydgoszcz i Olsztyn w latach 2014-2017

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
  • Infrastruktura wojskowa
  • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Jednostki wojskowe
  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Przetarg publiczny
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Bydgoszcz)
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury (Olsztyn)
  • Wojsko Polskie (1944- )
Pages (from - to)

146 - 158

Comments

Bibliografia na stronie 158.

Book

Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro

Presented on

VIII Konferencja doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 26.05.2018, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0