Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prognoza roli środków medialnych w walce informacyjnej Federacji Rosyjskiej w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dezinformacja
  • Prognozowanie
  • Rosja
  • Środki masowego przekazu
  • Walka informacyjna
Pages (from - to)

249 - 270

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 267-270. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0