Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie rynku kapitałowgo w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Polska
  • Rynek kapitałowy
  • Wzrost gospodarczy
Pages (from - to)

240 - 253

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 252-253. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0