Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Międzynarodowa współpraca CBA w zakresie zwalczania korupcji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Korupcja
  • Organizacje międzynarodowe
  • Służby specjalne
  • Polska
Pages (from - to)

299 - 315

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 313-315. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne problemy i wyzwania

Presented on

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uniwersyteckie Dni Dyplomacji", 11-12.04.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20