Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Konflikt w Zatoce Perskiej i Arabska Wiosna, a (nie)bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Conflict in the Persian Gulf, the Arab Spring and (in) security in the Middle East Data publikacji

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Arabska Wiosna Ludów
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bliski Wschód
  • Wojna iracka (2003-2010)
Pages (from - to)

61 - 70

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 69-70. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne problemy i wyzwania

Presented on

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uniwersyteckie Dni Dyplomacji", 11-12.04.2018, Warszawa, Polska

Ministry points / chapter

20.0