Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Teoria walki w cyberprzestrzeni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

154

ISBN

978-83-7523-765-8

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Sztuka wojenna
  • Walka informacyjna
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 147-151.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0