Processing may take a few seconds...

Article


Title

Teoretyczny i praktyczny wymiar Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: 2 (31)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

21 - 28

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_zn_31.pdf

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 28. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0