Processing may take a few seconds...

Article


Title

Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie udziału organizacji pozarządowych o zhierarchizowanej strukturze w systemie zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Communication in crisis management in exemple of non-governmental system with hierarchical structure

Year of publication

2017

Published in

Security, Economy & Law

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Komunikacja społeczna
  • Organizacje
  • Polska
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Związek Harcerstwa Polskiego
Abstract

PL Organizacje pozarządowe biorące udział w systemie zarządzania kryzysowego działają w specyficznym układzie różnego rodzaju typów komunikacji. Członków zhierarchizowanych podmiotów takich jak Związek Harcerstwa Polskiego poza komunikacją pionową i poziomą wymuszoną strukturą Związku posługuje się także komunikacją skośną. Dodatkowo komunikacje i negocjacje organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej mogą odbywać się na wielu poziomach oraz na wielu płaszczyznach tak formalnych jak i nieformalnych. Należy także pamiętać, że formalne kanały komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie zawsze się sprawdzają, a same sytuacje kryzysowe wymuszają powstawanie oryginalnych i bardzo indywidualnych, dopasowanych do zastanej rzeczywistości sposobów i zasad komunikacji

EN Non-governmental organizations involved in the crisis management system operate in a specific arrangement of various types of communication. Members of hierarchical entities such as the Polish Scouting Association, besides the vertical and horizontal communications of the Union, also use oblique communication. In addition, communication and negotiation of non-governmental organizations with public administration entities can take place on many levels and on many levels, both formal and informal. It should also be borne in mind that formal channels of communication in crisis situations do not always work, and the crisis situations alone necessitate the creation of original and very individual modes of communication.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

26 - 36

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_26-36.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 36. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0