Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie udziału organizacji pozarządowych o zhierarchizowanej strukturze w systemie zarządzania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Communication in crisis management in exemple of non-governmental system with hierarchical structure

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Security, Economy & Law

Rocznik: 2017 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Komunikacja społeczna
  • Organizacje
  • Polska
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Związek Harcerstwa Polskiego
Streszczenie

PL Organizacje pozarządowe biorące udział w systemie zarządzania kryzysowego działają w specyficznym układzie różnego rodzaju typów komunikacji. Członków zhierarchizowanych podmiotów takich jak Związek Harcerstwa Polskiego poza komunikacją pionową i poziomą wymuszoną strukturą Związku posługuje się także komunikacją skośną. Dodatkowo komunikacje i negocjacje organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej mogą odbywać się na wielu poziomach oraz na wielu płaszczyznach tak formalnych jak i nieformalnych. Należy także pamiętać, że formalne kanały komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie zawsze się sprawdzają, a same sytuacje kryzysowe wymuszają powstawanie oryginalnych i bardzo indywidualnych, dopasowanych do zastanej rzeczywistości sposobów i zasad komunikacji

EN Non-governmental organizations involved in the crisis management system operate in a specific arrangement of various types of communication. Members of hierarchical entities such as the Polish Scouting Association, besides the vertical and horizontal communications of the Union, also use oblique communication. In addition, communication and negotiation of non-governmental organizations with public administration entities can take place on many levels and on many levels, both formal and informal. It should also be borne in mind that formal channels of communication in crisis situations do not always work, and the crisis situations alone necessitate the creation of original and very individual modes of communication.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

26 - 36

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_26-36.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 36. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0