Processing may take a few seconds...

Article

Title

Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie udziału organizacji pozarządowych o zhierarchizowanej strukturze w systemie zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Communication in crisis management in exemple of non-governmental system with hierarchical structure

Year of publication

2017

Published in

Security, Economy & Law

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Komunikacja społeczna
  • Organizacje
  • Polska
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Związek Harcerstwa Polskiego
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

26 - 36

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_26-36.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 36. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5 [Unified list of scientific journals 2013-2016]