Processing may take a few seconds...

Article

Title

Rola mediów masowych w samoorganizowaniu się społeczeństwa obywatelskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The role of mass media in self-organization of civil society

Year of publication

2017

Published in

Security, Economy & Law

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Samoorganizacja
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Środki masowego przekazu
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

18 - 25

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_18-25.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 25. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5 [Unified list of scientific journals 2013-2016]