Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pułkownik powraca : rozmowa ze Sławomirem Cenckiewiczem, autorem opracowania i wprowadzenia do pism wybranych Ignacego Matuszewskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Published in

Książki : magazyn literacki

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

interview

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Matuszewski Ignacy (1891-1946)
  • Pisarze polscy
  • Polacy za granicą
  • Politycy
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Wielka Brytania
Pages (from - to)

4