Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943-1945

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Dąbrowa Górnicza, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej ; Krzysztof Walenciak

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

89

ISBN

978-83-949074-0-2

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001649&view=1

Słowa kluczowe
PL
 • Armia Czerwona
 • Berling Zygmunt (1896-1980)
 • Gwardia Ludowa
 • Polityka wewnętrzna
 • Polska
 • Polska Partia Robotnicza (1942-1948)
 • Sowietyzacja
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945)
 • ZSRR
 • Żymierski Michał (1890-1989)
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Publikacja jest rozszerzoną wersją wykładu inauguracyjnego na rok akademicki 2016/2017 wygłoszonego w Akademii Sztuki Wojennej w dniu 3 X 2016 roku. Bibliografia na stronach 88-93.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0