Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polityczno-militarne aspekty konfliktu polsko-ukraińskiego 1918-1919 : etapowa analiza wydarzenia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Ukraina
  • Wojna polsko-ukraińska (1918-1919)
Pages (from - to)

79 - 91

Comments

Bibliografia na stronach 90-91. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Niepodległa Polska : bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018

Ministry points / chapter

20.0