Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stała współpraca strukturalna w ramach PESCO : wyzwania i zagrożenia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Additional title

PL Stała współpraca strukturalna w ramach Permanent Structured Cooperation

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kraje Unii Europejskiej
  • NATO
  • Polska
  • Stała współpraca strukturalna (PESCO)
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Unia Europejska (UE)
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Pages (from - to)

152 - 169

Book

Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa

Ministry points / chapter

20.0