Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Podmiotowe-przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa państwa w aspekcie zagrożeń w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pages (from - to)

237 - 254

Comments

Bibliografia na stronie 254.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

Points of MNiSW / chapter

20