Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Polska
Strony (od-do)

36 - 55

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54. Streszczenie w języku angielskim

Książka

Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20