Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Polska
Pages (from - to)

36 - 55

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54. Streszczenie w języku angielskim

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0