Processing may take a few seconds...

Article

Title

Esej naukowy jako podstawowa forma wypowiedzi studenta : różnice między brytyjskim a polskim systemem edukacji wyższej w podejściu do krótkich prac pisemnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Academic Essay as the Basic Form of Student's Expression - Differences between British and Polish Higher Education Systems in Relation to Short Pieces of Written Work

Year of publication

2017

Published in

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 52 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Esej
  • Kształcenie
  • Szkoły wyższe
  • Polska
  • Wielka Brytania
Pages (from - to)

145 - 158

DOI

10.5604/01.3001.0012.2078

URL

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1246

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 156-157. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5

Publication indexed in

BazEkon