Processing may take a few seconds...

Article


Title

Esej naukowy jako podstawowa forma wypowiedzi studenta : różnice między brytyjskim a polskim systemem edukacji wyższej w podejściu do krótkich prac pisemnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Academic Essay as the Basic Form of Student's Expression - Differences between British and Polish Higher Education Systems in Relation to Short Pieces of Written Work

Year of publication

2017

Published in

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 52 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Esej
  • Kształcenie
  • Szkoły wyższe
  • Polska
  • Wielka Brytania
Abstract

PL Współczesna gospodarka, oparta na usługach, wymaga od absolwentów szkół wyższych umiejętności sprawnego komunikowania się nie tylko w mowie, lecz także pisemnie. W polskim szkolnictwie wyższym, poza przygotowaniem prac dyplomowych, obszarowi temu poświęca się niewiele zainteresowania. Dla odróżnienia, w wyższym szkolnictwie brytyjskim esej stanowi jedno z podstawowych narzędzi nauczania i sprawdzania wiedzy. W artykule przedstawiono formy wykorzystania eseju w London School of Economics. Następnie przedstawiono problemy, z którymi jest związane jego potencjalne upowszechnienie w Polsce oraz sposoby ich rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

EN Service-based modern economy requires from workers to have good communication skills, not only spoken, but also written. However, in the Polish higher education system this issue, except of theses, does not gain much attention. In contrast, essay is one of the main tools of teaching and assessment in British academia. This paper presents how essay writing is used at the London School of Economics. Afterwards the author enters into a polemic with Polish scholars who articulate problems related to its wider use in Poland and suggests few ideas of how these challenges can be addressed.(original abstract)

Pages (from - to)

145 - 158

DOI

10.5604/01.3001.0012.2078

URL

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1246

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 156-157. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0

Publication indexed in

BazEkon