Processing may take a few seconds...

Article


Title

Początki unii Polski i Litwy : motywacje, punkty wyjścia, konsekwencje

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Published in

Mówią Wieki : czasopismo historyczne

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka
  • Polska
  • Unia horodelska (1413)
  • Wielkie Księstwo Litewskie
  • Władcy
Pages (from - to)

29 - 33