Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawo do sądu w Europejskiej konwencji praw człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia wybrane. (Cz. 2)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN The right to a fair trial in the European Convention on Human Rights, in the Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland : selected issues (part II)

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (37)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europejska Konwencja Praw Człowieka
  • Karta Praw Podstawowych UE
  • Konstytucja Polski (1997)
  • Prawo do sądu
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

153 - 168

URL

https://marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/pdf/37.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 167-168. Streszczenie w języku angielskim

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0