Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie optymalizacji dynamicznej do określania reguł decyzyjnych modeli System Dynamics

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Decyzje
  • Modele matematyczne
  • Przestępczość
  • Prognozowanie
Pages (from - to)

167 - 191

URL

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/article/WUTed19db761a5647dba8f96d91daa60e82/Zastosowanie%2Boptymalizacji%2Bdynamicznej%2Bdo%2Bokre%25C5%259Blania%2Bregu%25C5%2582%2Bdecyzyjnych%2Bmodeli%2BSystem%2BDynamics?aq=.%3AWUT27a599e068964391be46dea666ed4a21%2C%40id%21%3D%27WUT27a599e068964391be46dea666ed4a21%27&r=publication&tab=&lang=pl#.XonHJYgzZPY

Comments

Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego.. Kierownik w PW: Wawrzyniak Zbigniew M., Z.Wawrzyniak@ise.pw.edu.pl , Tel. : +48 22 234 7738, data wniosku 15-09-2015, data rozpoczęcia 21-12-2015, data zakończenia 20-12-2018, ISE/2015/4/NCBiR/7-2015/Prokrym, Zakończony WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

Book

Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka

Points of MNiSW / chapter

20.0