Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Bel Studio

Data opublikowania

2018

Liczba stron

276

ISBN

978-83-7798-276-1

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19009215

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Logika formalna
  • Logika pierwszego rzędu
  • Zarządzanie
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 271-274

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0