Processing may take a few seconds...

Book


Title

Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Bel Studio

Date of publication

2018

Number of pages

276

ISBN

978-83-7798-276-1

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19009215

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Logika formalna
  • Logika pierwszego rzędu
  • Zarządzanie
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 271-274

Total point value of MNiSW of monograph

20.0