Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kształtowanie bezpieczeństwa społecznego w oparciu o aksjologiczną analizę funkcjonowania wartości w relacjach społecznych : [praca naukowo-badawcza]

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

74

Keywords
PL
  • Interakcje społeczne
  • Wartości