Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Między wiedzą a władzą : bezpieczeństwo w erze informacji

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Księgarnia Akademicka

Wydawca z listy MNiSW

Księgarnia Akademicka

Data opublikowania

01.01.2019

Liczba stron

335

ISBN

9788381380003

DOI

10.12797/9788381380003

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052564142705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Mi%C4%99dzy%20wiedz%C4%85%20a%20w%C5%82adz%C4%85.%20Bezpiecze%C5%84stwo%20w%20erze%20informacji&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Media społecznościowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Rzeczywistość wirtualna
Uwagi

Bibliografia na stronach 311-318 i bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Indeks. Finansowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński) Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Opublikowano w

Seria: Societes

Numer w serii

120

Rozdziały
Działania w wojnie informacyjnej przeciwko państwu a możliwości obrony (s. 19-40)
Tajemnica bankowa i raje podatkowe jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw (s. 53-68)