Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dylematy polskiej klasyfikacji nauk w zakresie bezpieczeństwa : inżynieria bezpieczeństwa

Authors

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 3 (104)

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Obowiązująca klasyfikacja nauki polskiej jest od momentu jej przyjęcia przedmiotem refleksji naukowej, wyrażającej się w wielu opracowaniach i nie mniejszej liczbie komentarzy. Wyniki takich rozważań prowadzą do wskazywania jej zalet, a także ułomności. Pojawiają się również koncepcje usunięcia dostrzeganych niedoskonałości. Za istotny problem analizowanej klasyfikacji można uznać pominięcie inżynierii bezpieczeństwa jako dyscypliny naukowej. Uwzględniając ten problem, w niniejszym opracowaniu zaproponowano skorygowanie klasyfikacji nauki i wyłonienie inżynierii bezpieczeństwa jako dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk technicznych

EN The current classification of sciences is a subject of reflection from the moment of its acceptance, which is expressed in many studies and comments. The results of analysis indicate advantages and disadvantages and help to find a natural way to remove weaknesses. One of the problem of this classification that can be considered is omitting of security engineering. In relation to this issue the author suggests improving the classification of sciences by including safety engineering as a scientific discipline in the field of engineering science

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

172 - 188

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-79b40114-aea3-4149-967f-3ba66

Copyrights to the institution

Akademia Obrony Narodowej

Points of MNiSW / journal

8.0