Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

305

ISBN

9788375237375

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052620214405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,akademia%20sztuki%20wojennej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Polityka bezpieczeństwa
  • NATO
  • Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 289-302.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0