Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM

Data opublikowania

2016

Liczba stron

206

ISBN

978-83-64447-78-5

URL

https://www.nexto.pl/upload/sklep/silva_rerum/ebook/bezpieczenstwo_powietrzne_imprez_masowych-konrad_dobija-silva_rerum/public/bezpieczenstwo_powietrzne_imprez_masowych-silva_rerum-demo.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Lotnictwo
  • Środki bezpieczeństwa
  • Terroryzm
  • Zwalczanie
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)