Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Rozróżnienie na kobietę i mężczyznę a powrót do stanu pierwotnego według Grzegorza z Nyssy i Maksyma Wyznawcy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biskupi
  • Filozofowie
  • Grzegorz z Nyssy (święty ok. 335-ok. 394)
  • Kobieta
  • Maksym Wyznawca (święty 580-662)
  • Mężczyzna
  • Płeć
  • Teolodzy chrześcijańscy
Pages (from - to)

235 - 245

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Credo Domine, adiuva incredulitatem meam : księga jubileuszowa dedykowana ojcu profesorowi Jackowi Salijowi OP

Points of MNiSW / chapter

20