Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola Policji w przeciwdziałaniu patologiom, niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Narkomania
  • Patologia społeczna
  • Przestępczość młodocianych
  • Policja
Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

221 - 241

Book

Społeczny kontekst bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych