Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rola Policji w przeciwdziałaniu patologiom, niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Narkomania
  • Patologia społeczna
  • Przestępczość młodocianych
  • Policja
Data udostępnienia online

2016 (Data domniemana)

Strony (od-do)

221 - 241

Książka

Społeczny kontekst bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych