Processing may take a few seconds...

Article


Title

Społeczne inicjatywy obronne w systemie przygotowań obronnych państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Published in

[Acta Universitatis Wratislaviensis]. Socjologia

Journal year: 2016 | Journal number: nr 67

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Organizacje paramilitarne
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Przysbosobienie wojskowe
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

87 - 99

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 98-99. Streszczenie w języku angielskim.