Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Systemy symulacji działań dowództw i wspomagania procesu doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Jaśmin ( system teleinformatyczny)
  • Systemy symulacyjne JTLS ( system informatyczny)
  • System symulacji pola walki JCATS (system informatyczny)
  • TOPAZ ( system informatyczny)
  • Technologia informacyjna (IT)
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

191 - 212

Book

Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej