Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zalety stosowania systemów symulacji, symulatorów i zaawansowanych urządzeń treningowych w szkoleniu wojskowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Symulatory
  • Symulacja
  • Szkolenie wojskowe
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

130 - 136

Książka

Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej