Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Alternatywy w zakresie nowoczesnych technologii kształcenia

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Technologia informacyjna
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

161 - 173

Book

Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej