Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Planowanie działalności w resorcie obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacja pracy
  • Planowanie
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

23 - 53

Book

Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej