Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Miejsce planowania i rozliczania działalności w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

10 - 22

Książka

Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej