Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Starcie rywalizujących nurtów pamięci

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

Rocznik: 2017 | Tom: t. 61 | Numer: nr 2(457)

Typ artykułu

artykuł recenzyjny

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Burowie
  • Hochschild Adam (1942- ) Mirror at midnight
  • Polityka wewnętrzna
  • Rasizm
  • RPA
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

181 - 185

URL

https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/article/details?id=152989

Uwagi

Zawiera recenzję książki: Lustro o północy : śladami Wielkiego Treku / Adam Hochschild. - Wołowiec, 2016.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

6 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

6,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus | CEJSH | CEEOL | Google Scholar