Processing may take a few seconds...

Article

Title

Stosunek służby oraz stosunek pracy w jednostkach zmilitaryzowanych i jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Service relationship and employment relationship in militarized units and units to be militarized

Year of publication

2016

Published in

Studia Prawnicze i Administracyjne

Journal year: 2016 | Journal number: nr 16 (2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jednostka wojskowa
  • Mobilizacja wojsko
  • Obronność państwa
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

3 - 8

URL

http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-numery-archiwalne

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

7

Unified list of scientific journals 2013-2016

7