Processing may take a few seconds...

Article

Title

Identyfikacja infrastruktury krytycznej i jej zagrożeń

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Identification of critical infrastructure and its threats

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
Pages (from - to)

99 - 115

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-553346c8-51f6-4d1f-8636-54a9a905dfdf?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazTech