Processing may take a few seconds...

Article

Title

Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu na przykładzie szkoleń z obrony przed bronią masowego rażenia

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Design and implementation of e-learning - the case of weapons of mass destruction defence training

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • E-learning
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
Pages (from - to)

53 - 65

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2bc9525e-e09e-4350-88f0-2f515a897f98?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;3&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazTech