Processing may take a few seconds...

Article


Title

Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu na przykładzie szkoleń z obrony przed bronią masowego rażenia

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Design and implementation of e-learning - the case of weapons of mass destruction defence training

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • E-learning
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
Abstract

PL W artykule zaprezentowano zasady metodyki projektowania kursów e-learningowych z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia. Według autora zasady te mogą być modyfikowane w zależności od szeroko rozumianych uwarunkowań organizacyjnych. W dwóch studiach przypadków zostały szczegółowo przedstawione możliwe konfiguracje zespołu projektującego kurs oraz etapy projektowania. Analiza literatury oraz wybranych studiów przypadku ukazuje, że podstawą optymalizacji prac projektowych i implementacyjnych powinna być gruntowna analiza kompetencji zespołu realizującego zadanie.

EN The article discusses the universal principles of design methodology for e-learning courses, which were used during the development of materials concerning defence against weapons of mass destruction. According to the author, these assumptions may be modified depending on the broadly defined organisational conditions. In two case studies the author shows the possible configurations of the design team course and stages of design. Analysis of literature and the case studies indicates that optimisation of design and implementation works should be followed by competence analysis of project group members.

Pages (from - to)

53 - 65

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2bc9525e-e09e-4350-88f0-2f515a897f98?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;3&qt=CHILDREN-STATELESS

Ministry points / journal

8.0

Publication indexed in

BazTech