Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bibliografia rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych : 2014

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

350

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001160

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Bibliografia wojskowa
  • Dysertacje naukowe
  • Prace dyplomowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

ASzWoj 6475/17

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0