Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Organy administracji publicznej a ochrona ludności

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

388 - 403

Book

Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia

Points of MNiSW / chapter

5