Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organy administracji publicznej a ochrona ludności

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

388 - 403

URL

https://www.uth.edu.pl/files/uth/wydawnictwo/wybrane%20publikacje/Nauki_spoleczne_i_ekonomiczne_redakcyjna_spis.pdf

Book

Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia

Points of MNiSW / chapter

20.0