Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przygotowania obronne kraju wyzwaniem dla infrastruktury transportu

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura
  • Polska
  • Przygotowania obronne państwa
  • Transport
Pages (from - to)

55 - 66

Book

Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie : wybrane zagadnienia

Points of MNiSW / chapter

5.0