Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obrona cywilna na szczeblu podstawowym

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
Pages (from - to)

260 - 274

Book

Determinanty bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20.0