Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System informacyjny Departamentu III MSW : analiza informacji i prowadzenie dokumentacji działań operacyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Information system of the Department III of the Ministry of Internal Affairs: analysis of information and keeping records of operational activities

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Analiza danych
  • Działania operacyjne
  • Polska
  • Przetwarzanie danych
  • Służba bezpieczeństwa
  • Systemy informacyjne
  • Ustrój polityczny
Pages (from - to)

551 - 567

Comments

Streszczenie w języku angielskim przy referacie.

Book

High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

Presented on

Interdyscyplinarna konferencja naukowa "High-tech za żelazną kurtyną : elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL ", 23-24.09.2015, Katowice, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0