Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasadniczy sprzęt inżynieryjny wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sprzęt inżynieryjny
  • Wojska lądowe
  • Rosja
Pages (from - to)

82 - 238

Book

Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej

Points of MNiSW / chapter

20.0